CHOVNÝ PES

PT ČR - 91/A/O2P,2P


Posudek z popisné přehlídky:
Chovný pes, 64/64 cm
Typická hlava, ustupující čelo, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičatější,
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu,
hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní,
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi úzký, vytáčená tlapka,
úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky,
srst dlouhá, bohatá,uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, ztráta pigmentace uvnitř a vně u špičáků,
pohybová mechanika pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně,
varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní,
hravá, neukázněný, štěká. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: textura srsti

Povahový test: 9 – 5 - 20 – 5 – 10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 91/A/O/2P,2P (rukavice, smetáček)